ΦΕΚ 402/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 739/17935

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας.(1)

Επιστροφή