ΦΕΚ 399/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 602/15135

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.(1)

Επιστροφή