ΦΕΚ 352/Β/11.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 560

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού.(3)

Επιστροφή