ΦΕΚ 350/Β/11.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 14694

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών.(2)

Επιστροφή