ΦΕΚ 350/Β/11.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 14407

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. (3)

Επιστροφή