ΦΕΚ 349/Β/11.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 14701

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.(1)

Επιστροφή