ΦΕΚ 342/Β/11.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 120967/38064

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης, ως προς τα άρθρα 26, 27, 28 αυτού.(2)

Επιστροφή