ΦΕΚ 208/Β/01.02.2019

  • 04 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 616/4016

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τυρνάβου.(1)

Επιστροφή