ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 06 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 133

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίπολης Νομού Σερρών.(4)

Επιστροφή