ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 06 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 22841/18

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών».(1)

Επιστροφή