ΦΕΚ 295/Β/07.02.2019

  • 07 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 221

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΔΕΥΑ του Δήμου Διδυμοτείχου.(1)

Επιστροφή