ΦΕΚ 324/Β/08.02.2019

  • 08 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 663

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.(1)

Επιστροφή