ΦΕΚ 291/Β/07.02.2019

  • 08 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1210/9318

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου. (1)

Επιστροφή