ΦΕΚ 328/Β/08.02.2019

  • 11 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 80449 + 79274/2018

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή