ΦΕΚ 319/Β/08.02.2019

  • 11 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 99

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, των δύο υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή