ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 663/16482

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.(6)

Επιστροφή