ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 665/16484

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.(3)

Επιστροφή