ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 694/17232

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.(4)

Επιστροφή