ΦΕΚ 5970/Β/31.12.2018

  • 09 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080

Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή