ΦΕΚ 559/Δ/31.12.2018

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 13844

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Τ.Δ. Αβάτου, Τ.Δ. Ερασμίου, Τ.Δ. Μαγγάνων και Τ.Δ. Ευλάλου, Δήμου Τοπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή