ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 216721/3307

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αμμοχωρίου, Δήμου Φλώρινας, νομού Φλώρινας στα Ο.Τ. 6β, 6γ, και 18 για τον καθορισμό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και τη διόρθωση των συντεταγμένων των Ο.Τ. 6α, 6β, και 6γ.(2)

Επιστροφή