ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 320484/6358

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, δια μετατοπίσεως τμημάτων των οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 81 και 85α επί της οδού Δάμωνος.(1)

Επιστροφή