ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 223829/3388

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στα Ο.Τ. 1046, Ο.Τ. 1049 Η 1050 στην περιοχή «Κόμβος - Πανόραμα-Ζ.Ε.Χ».(3)

Επιστροφή