ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 303929/5747/17

Μη έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πατρών, δι’ αναγνωρίσεως της υφιστάμενης οδού Αργολίδος ως εγκεκριμένης οδού του σχεδίου πόλεως εντός του Ο.Τ. 104, στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλεως Πατρών.(2)

Επιστροφή