ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/18.01.2019

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/604127/433123/12634/5017

Κήρυξη-οριοθέτηση του σπηλαίου Ζα ως αρχαιολογικού χώρου, κοινότητας Φιλοτίου, Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επιστροφή