ΦΕΚ 100/Β/24.01.2019

  • 24 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 549

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.(1)

Επιστροφή