ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/23.01.2019

  • 24 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 656667/2269

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 83 περιοχής Αμπελώνων στην Δ.Κ. Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά.(3)

Επιστροφή