ΦΕΚ 7/Δ/24.01.2019

  • 25 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 12921

Μερική κύρωση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή