ΦΕΚ 87/Β/24.01.2019

  • 25 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 13473/2018

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.(1)

Επιστροφή