ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/25.01.2019

  • 25 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 4633

Καθορισμός χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων σε οδούς, εκτός κατοικημένων περιοχών και σε ιδιαίτερους χώρους, της Δυτικής Μακεδονίας κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή