ΦΕΚ 10/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 9-1-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Οπλιτών και Πολιτικών Υπαλλήλων Χωροφυλακής ΣΥΝ.ΠΕ. στη θέση «Ασημιώ» της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου (Ν. Ευβοίας), επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων, κατάργηση και επιβολή προκηπίου, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και τροποποίηση του από 8.12.1990 π.δ/τος «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού οπλιτών και πολιτικών υπαλλήλων Χωροφυλακής ΣΥΝ.ΠΕ. στην Κοινότητα Αετού Καρυστίας (Ν. Ευβοίας) (Δ' 2/1991)».(1)

Επιστροφή