ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 5111

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Σαπών για την ενοποίηση των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) 5, 6, 8, 9.(1)

Επιστροφή