ΦΕΚ 9/Δ/25.01.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 289783

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού στην θέση «ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ» Τ.Κ. Πλατυστόμων Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή