ΦΕΚ 125/Β/28.01.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του κτηματολογίου: α) στο Δήμο Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ιλίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Μάνδρας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Πετρουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή