ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 28 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 292047/4491

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λαμίας, μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης πεζοδρόμου Αγ. ΔημητρίουΠαπακυριαζή, στην ιδιοκτησία Στυλιανοπούλου Αγγελικής.(2)

Επιστροφή