ΦΕΚ 19/Δ/30.01.2019

  • 31 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 289795

Επανακαθορισμός οριογραμμών παραλίας στη Θέση «ΓΑΛΙΑ» Δ.Κ. ΠΟΓΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ Δ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ν. Αιτωλοακαρνανίας.(1)

Επιστροφή