ΦΕΚ 15/Δ/29.01.2019

  • 31 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 3365

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός παλαιού αιγιαλού στηνπεριοχή «Πουρνιάς (Άγιος Νικόλαος)», κοινότητας Βάρους, Δ.Ε. Ατσικής, Δήμου Λήμνου, νήσου Λήμνου.(1)

Επιστροφή