ΦΕΚ 163/Β/30.01.2019

  • 31 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Α.1033

Τροποποίηση της 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».(1)

Επιστροφή