ΦΕΚ 162/Β/30.01.2019

  • 31 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/οικ.800/Α321

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018,σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(3)

Επιστροφή