ΦΕΚ 15/ΑΑΠ/30.01.2019

  • 31 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 10-1-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(2)

Επιστροφή