ΦΕΚ 15/ΑΑΠ/30.01.2019

  • 31 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Π.Δ.14-01-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων (Νομός Λάρισας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή