ΦΕΚ 195/Β/31.01.2019

  • 01 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 45/7887

Τροποποίηση της αριθμ.158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας».(2)

Επιστροφή