ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 14 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 12-12-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Άνδρου της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου του Δήμου Άνδρου (Ν. Κυκλάδων), καθορισμός κοινόχρηστων και κοινωφελών χώ- ρων (Πολυκέντρου εκπαίδευσης - πολιτισμού και ανοικτού θεάτρου) και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης αυτών.(1)

Επιστροφή