ΦΕΚ 20/Β/14.01.2019

  • 15 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΔΝΣβ/95151/Φ2.2.1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο: «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης)».(2)

Επιστροφή