ΦΕΚ 543/Δ/31.12.2018

  • 17 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 24179

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου, 3) Δ.Κ. Καλλιράχης, 4) Δ.Κ. Λιμεναρίων, 5) Δ.Κ. Ποταμιάς, 6) Δ.Κ. Πρίνου, 7) Τ.Κ. Μαριών, 8) Τ.Κ. Παναγίας, 9) Τ.Κ. Ραχωνίου, 10) Τ.Κ. Σωτήρος, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου (άρθρο 17 ν.3889/2010).(1)

Επιστροφή