ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/17.01.2019

  • 17 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 650

Τροποποίηση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου.(1)

Επιστροφή