ΦΕΚ 6061/Β/31.12.2018

  • 18 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6737/Α325

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 15ης έως 19ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή