ΦΕΚ 39/Β/17.01.2019

  • 18 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14626/ΠΕ/Α321

Συμπλήρωση της ΔΑΕΦΚ/οικ./3165/Α321/ 08.08.2017 (Β’ 2820) υπουργικής απόφασης με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και συμπλήρωση της με αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/03.10.2017 (Β’ 3490) υπουργικής απόφασης με θέμα «Χορήγηση επιδότησης για την κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».(2)

Επιστροφή