ΦΕΚ 65/Β/22.01.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 355

2η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13214/30-11-2017(B’/4268): Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προ- γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.(1)

Επιστροφή