ΦΕΚ 333/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 22 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 30-11-2018

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 131 στην περιοχή Νέα Ελβετία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή